tysdag 15. april 2008

LOL!!

Herlighet den bloggen her hadde eg heilt glømt!....Sopass at passorde fø å logga seg inn va totalt sletta frå min elendige hukommelse...-Men her kjem da morsomma: når eg gjekk inn i sånn bytt passord-sak va da bilde av ein rullestol attme felte eg sko skriva i!! hahahah KOFFØ?? Ekta hemissia lizzm....

Ingen kommentarer: